ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

އަލުވި ކަވާބު

އަލުވި ކަވާބު

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ރޯމަސް
3
ޖޯޑު ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފައިއަލުވި
2
ރޯމިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ފިޔާ ( ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި (
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ލުނބޯގެހުތް
1
ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1
ސައިސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
1
ޖޯޑުފުށް
ލޮނުކޮޅެއް


ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފިޔާ، މިރުސް، ލޮނު، އަދި މަސްއެއްކޮށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން އަސޭމިރުސް ، އަޖިނަމޮޓޯ ، ހިކަނދިފަތް ، ހުތް، އަލުވި ކުރީގެ ބަޔާއި އެއްކޮށް ގުލަވެށޭވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ކުކުޅު ބިސް ޝޭޕަށް ގުޅަވަށާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފުށްކޮޅު ފެން ފޮދަކާއި ކުލަ ހިފާވަރަށް ރީނދޫކޮޅެއް ލާފައި އޮލަކަށް ގިރާލާށެވެ. ތަވާ އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮކެކިގަތީމާ ކަވާބްތައް ގިރާފައި ހުރި ފުށަށް ލާފައި ތެލުލާށެވެ.

1 comment:

  1. ނިޔާ މިހާރު ކޮން ސަކަރާތެއް ޖަހަންތިފެށީ

    ReplyDelete

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ