ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

08 July, 2013

ބިސް ޕެޓީޒް

ބިސް ޕެޓީޒް

ބޭނުންވާ ތަކެތި
5 ބިސް ( ފެނުކައްކާ ކޮށާފައި )
½ ޖޯޑު ފަސްމީރު މަސް
1
ގިތެޔޮ މިރުސް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
2
ހިކަނދިފަތް ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
1
މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ
2
ފިޔާ ( ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި )
½ ސައިސަމުސާ އަޖިނަމޮޓޯ
1/3
ސައިސަމުސާ ރީނދޫ
ލޮނުކޮޅެއް
3
ޖޯޑު ފުށް 3
1
ބިސް) ފުށްގަނޑަށް )


ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް
ފިޔާ، މަސް، މިރުސް ، ހިކަނދިފަތް، ލޮނު، ރީނދޫ، އަޖިނަމޮޓޯ އެއްކޮށް މޮޑެފައި ބިހާއި އެއްކޮށްފައިބަހައްޓާށެވެ. ފުށްކޮޅު ބަޓަރުކޮޅަކާއި ބިސް އެއްކޮށްފައި ފެން ފޮދެއްގައި ދަމާލެވޭވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ފުށްގަނޑުން ކުދިކޮށް ގުޅަގުޅަ ހަދާލާފައި ކުދިކޮށް ރޮށި ދަމާފައި ކޮންމެ ރޮށްޓަކަށް ބިސްކޮޅެއްލާފައި ޕެޓީޒް ތައްގަނޑުން ހަދާލާށެވެ. ތެލުލާށެވެ. ނުވަތަ އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

No comments:

Post a Comment

ޝުޢޫރުފާޅުކުރައްވާ ، ޙިޔާލުދެއްވާ