ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 December, 2013

ނަމާދު ޤާއިމް ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

ނަމާދު ޤާއިމް ނުކުރާ މީހެއްގެ ކިބައިން ރޯދަ ޤަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟
އޭ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! ނަމާދު އަޅާފައި ތިޔަތިބެނީ ފަހެ ނަމާދު އެޅުމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ނޭގޭތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ އެކަމާއި މެދު ޣާފިލްވެފައިވާތީތޯއެވެ؟ ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ"
(سورة البقرة: 238)

21 December, 2013

ހިތްތަކުގައި އަބުޖެހުން

e

 

 *އެންމެ ހެއު ބަހަކީ ހައްޤު ބަހަކީ ގެ ބަސް ފުޅު ކީރިތި ވަޙީ
* އެންމެ ހެއު ރަނގަޅު އެންމެ މޮޅު ރީތި ނަމޫނާ އަކީ محمد  rގެ ނަމޫނާ ގޮތް
* ހެއުބަސް ތެދު ހައްޤުބަސް އިއްވައި އަންގަވައި ދިނުމާ ފެތުރުން