ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 June, 2013

މިއީ އެންމެ ފަހުގެ ރޯދަމަހަށް ވެދާނެއެވެ...؟؟؟

މިއީ އެންމެ ފަހުގެ ރޯދަމަހަށް ވެދާނެއެވެ...؟؟؟


މުސްލިމުން ރޯދަމަހަށް އިސްތިޤްބާލު ކުރުމުގެ މަގުމަތީގައި ވާއިރު، އެބައިމީހުންގެ ޙާލާއިމެދު ބަލާލި ކޮންމެ މީހެއްގެ ލޮލުން އަންނާނީ ލޭގެ ކަރުނައެވެ. އެބައިމީހުންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު އަންނަ ރަޙުމަތާއި ބަރަކާތުން ފުރިގެންވާ މައްސަރާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ އެއްވެސް ޖޯޝެއް އެބައިމީހުންގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ. ނޫނެކެވެ. ޖޯޝު އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެމަހުގައި ކޮއްތު އެއްކުރުމުގެ ޖޯޝެވެ. ގެދޮރު ރީތި ކުރުމުގެ ޖޯޝެވެ. ގެއަށް އާ ވެލި ލުމުގެ ޖޯޝެވެ. ނަމަވެސް...އެބައިމީހުންގެ ރޫޙަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދިރުމެއް ގެނެސް، އެ މައްސަރުގެ ރަޙްމަތާއި، ފާފަ ފުއްސެވުމާއި، ނަރަކައިން ދިންނެވުން ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ ވަރަށްވެސް މަދު ބައެކެވެ.

26 June, 2013

ތިޔަބައިމީހުންނާއި މައްސަރެއް ކުރިމަތި ލައިގެން އެބަ އާދެއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންނާއި މައްސަރެއް ކުރިމަތި ލައިގެން އެބަ އާދެއެވެ.عن سلمان (رضي الله عنه) : قال خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم فِى آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ . فَقَالَ:
يَا آيُّهَا النَّاسُ قَدْ أظَلَّّكُمْ شَهْرٌعَظِيْمٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ . شَهْرٌ جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةًٌ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعاً . مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ كَانَ كَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةًً فِيْمَا سِوَاهُ . وَمَنْ اَدَّى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ اَدَّى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ   وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ .وَشَهْرُ الْمُؤَاسَاةِ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِى رِزْقِِ اْلمُؤْمِنِ فِيْهِ . مَنْ فَطّرَ فِيْهِ صَائِماً كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوْبِهِ وَعُتِقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجِْرهِ مِنْ غَيْرِ أنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئٌ.
قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ لَيْسَ كُلُنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرَ الصَّا ئِمَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

ތައުބާވެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލާށެވެ!

ތައުބާވެ ފާފަތަކުން ޠާހިރުވެގެންވާ ޙާލު ރަމަޟާންމަހާ ކުރިމަތިލާށެވެ!

ރަމަޟާންމަހުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަޔަށް އެދޭމީހާ އެމަހާ ބައްދަލު ކުރާއިރު ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް ކަމަކީ އިޚްލާޞްތެރި ތައުބާއަކުން ތައުބާވުމެވެ. ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]  މާނައަކީ " އެންމެހާ މުއުމިނު އަޅުތަކުންނޭވެ. ތިޔަބައި މީހުން އެންމެން ﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާ ވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން ކާމިޔާބު ލިބިގަތުމަށްޓަކައެވެ. "

17 June, 2013

ރޯދަމަހަކީ ޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ.

ރޯދަމަހަކީ ޤުރުއާނުގެ މައްސަރެވެ.
.

ހުރިހާ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުމަށް މާތް ﷲ ޚާއްޞަ ކުރެއްވި މަހަކީ ރަމަޟާން މަހެވެ. މިގޮތުން ލައުޙުލް މަޙްފޫޡުން ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ޤުރުއާން އެއްކޮށް ބާވައިލެއްވީ މިމަހުގެ ލައިލަތުލް ޤަދްރިވިލޭރޭގައެވެ.

15 June, 2013

ރަމަޟާން މަހު، ދެ ފަހަރު ރޯދަ ހިފަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ

ރަމަޟާން މަހު، ދެ ފަހަރު ރޯދަ ހިފަން ބޭނުން ހެއްޔެވެ؟؟؟


ރަމަޟާން މަހަކާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިމަތިލާއިރު، ސުވާލަކީ މި ރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ރޯދައިގެ ސަވާބު ހޯދަން ބޭނުންތޯއެވެ. ޝައްކެއްނެތި އެނގޭ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ، އެކަމަށް އެދޭ، ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް ދަހިވެތިވާ މީހެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ މި އަގުމާތްވި އިރުޝާދަށް ވިސްނާލާއިރު މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަން އެނގެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރެއްވި ކަމަށް އަލްއިމާމް އަޙްމަދު ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޡެއްގައި ވެއެވެ. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء  (أخرجه أحمد) މާނައީ – ރޯދަ ވެރިއަކު ރޯދަ ވީއްލުވައިދީފި މީހާއަށް، ރޯދަ ވެރިޔާއަށް ލިބޭ ދަރުމައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނި ނުވެ، ރޯދަ ހިފި މީހާއަށް ލިބޭފަދަ ދަރުމަ ލިބޭ ހުއްޓެވެ.