ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ

ބޭ ކޮރަސް ކޭމެއް ކޮރެއްނުވާނެ. ޤަދުސަމިޢު މިހާ ވަރިއްޔާ ޤާލަފަމާ ކިހާވަރެއް ވާނެބާ

27 March, 2013

ނަރަކައިން ސަލާމަތް ވެގަތުމަށް ވާ މަގެއް

ނަރަކައިން ސަލާމަތް ވެގަތުމަށް ވާ މަގެއް

ލިޔުނީ: الشيخ إبراهيم رشدي
قَالَ عَلِىُ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضى الله عنه : دَخَلْتُ عَلَى النبىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَفَاطِمَة رضى الله عنها وَوَجَدْنَاه يبكى بكاءً شَدِيْدًا ، فَقُلْتُ لَهُ : فِداكَ أَبِى وَأُمِّى يَارَسُوْلَ اللهِ ، مَا الذِيْ أَبْكَاكَ ؟ قَالَ : يَا عَلِىُّ لَيْلَةً أُسْرِىَ بِى إلَى السَّمَاءِ رَأَيْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِى يُعَذِّبْنَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ فَبَكَيْتُ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ عَذَابِهِنَّ ، وَرَأِيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِشَعْرِهَا يُغْلَى دِمَاغُهَا ، وَرَأِيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِلِسَانِهَا وَالْحَمِيْمُ يُصَبُّ فِى حَلْقِهَا ، وَرَأِيْتُ امْرَأَةً  قَدُ شَدَّتْ رجْلاَهَا إلَى ثَدْيَيْهَا وَيَدَاهَا إلَى نَاصِيَتِهَا ، وَرَأِيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةً بِثَدْيَيْهَا وَرَأِيْتُ امْرَأَةً  رَأْسُهَا رَأْسَ خِنْزِيْرٍ وَبَدَنُهَا بَدَنُ حِمَارٍ عَلَيْهِ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الْعَذَابِ  وَرَأِيْتُ امْرَأَةً عَلَى صُوْرَةِالْكَلْبِ وَالنَّارُ تَدْخُلُ منْ فِيْهَا وَتَخْرُجُ مِنْ دُبْرِهَا وَالْمَلئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ رَأْسَهَا بِمَقَامِعَ مِنْ نَارٍ ،

އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިގެންނުވާ އިލާހުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!

އެއިލާހުގެ މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއް ހަނދުމަނެތިވެވޮޑިގެންނުވާ އިލާހުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ!
ޞާލިޙު އަޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ.
" މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން އަހަރެންނަށް ފެނުނު މަންޒަރެކެވެ. އަހަރެން ސަހަރާ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޑަކުޑަ ދޫންޏެއް އައިސް އެތަނުން ވަކި ކަދުރު ރުކަކަށް ތިރިކުރާތަން ފެންނަމުންދިޔައެވެ.

ޙައިވާނެއް މަރުވާފަދައިން މަރުވި ޒުވާނާޙައިވާނެއް މަރުވާފަދައިން މަރުވި ޒުވާނާ

ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ޒުވާނެކެވެ. މިޒުވާނާއަކީ މިކާއިނާތް ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ޤަބޫލު ކުރާ ޒުވާނެކެވެ. މީނާއާއި އެކީ ކިޔަވަމުންދިޔަ ބައެއް ކުދިން މިކާއިނާތް ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ އިލާހަކު ވޮޑިގެންވާކަމަށް ދަލީލު ތަކުން މިޒުވާނާއަށް ސާބިތުކޮށްދެވޭތޯ ބަލަމުންދިޔައެވެ.

ވަޢުދު ފުއްދުން...ވަޢުދު ފުއްދުން...
އެއްދުވަހަކު މުސްލިމުންގެ ދެވަނަ ޚަލީފާ، ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުލްފާރޫޤްގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދަރުބާރުގައި، ޢަދުލާއި އިންޞާފުގެ ބާޒާރު ހިނގަމުން ދަނީއެވެ. މަތީ ދަރަޖައިގެ އަޞްޙާބުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވިއެވެ. ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުށެހެޅި ނިމެމުން ދެއެވެ.

ޢަބުދުﷲ ބިން ޖަދުޢާން

ޢަބުދުﷲ ބިން ޖަދުޢާން

ރާގު : ލޯ އިޝްގް މުޝްކުރާޔާ
ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ މަޖިލިސް ތަކުން އަލީގާ ވީ ލޯތަކެއް އުޖާލާ
                                              ދޭ ރަސްމް ކަޝްފުވާއޭ 

ޙިކުމަތްތެރި ޚަލީފާޙިކުމަތްތެރި ޚަލީފާ

ﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޢުމަރު ބުނު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޙިކުމަތްތެރިކަމާއި ޢަދުވެރިކަމާއި އޯގާވެރިކަމުގައި މަޝްހޫރު ބޭކަލެކެވެ.

އެކަން ތިބާގެ މަންމައަށް ތިބާ ރުހޭނެ ހެއްޔެވެ؟އެކަން ތިބާގެ މަންމައަށް ތިބާ ރުހޭނެ ހެއްޔެވެ؟
أبو أمامة  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.: ހަމަ ކަށަވަރުން ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމްގެ އަރިއަހަށް ޒުވާނަކު އައެވެ. އަދި ދެންނެވި އެވެ. "އޭ ﷲ ގެ ރަސޫލާއެވެ. އަހުރެންނަށް ޒިނޭ ކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވާށެވެ."

ޢަބުދުލް މުއްޠަލިބު އަވަހާރަވުން

ޢަބުދުލް މުއްޠަލިބު އަވަހާރަވުން

ރާގު : ބާބުލްކެ ދުޢާއޭ
އާހުންނޭ ޒަމާންވީ ނޭވާގައި ކަރުނައިގެ ދުޢާ ތަކުރާރުވަނީ
                 ރޮވުމުން ހުޅުވޭހާ ލޯތަކުގައި ފިތުރަތު އޮހޭ ފިނިޔާދވަނީ – އާހުންނެ ޒަމާން

ޝައިޠާނާ ކަލޭ ދޫނުކުރާނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ!ޝައިޠާނާ ކަލޭ ދޫނުކުރާނެކަން އަހުރެންނަށް އެނގެއެވެ!

އެއްރެއަކު އިމާމް އަބޫ ޙަނީފާ - ރަޙިމަހުﷲ - ގެ އަރިހަށް މީހަކު އައިސް ސަލާމް ކޮށްފިއެވެ. އެއަށްފަހު ދެންނެވިއެވެ.

ޞުލްޙަ ޙުދައިބިއްޔާ އަދި މާތްﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޖުންދަލްއާއި އަބޫ ބުޞެއިރުގެ ވާހަކަ
ޞުލްޙަ ޙުދައިބިއްޔާ އަދި މާތްﷲ ރުއްސުން ލެއްވި ޖުންދަލްއާއި އަބޫ ބުޞެއިރުގެ ވާހަކަ

ހިޖުރައިން ހަވަނަ އަހަރު ސައްޔިދުލް މުރުސަލީން މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ޢުމްރާ ކުރެއްވުމުގެ ނިޔަތުގައި މައްކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަތުރުފުޅު ފަށްޓަވައިފިއެވެ.

ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުމުގެ ނަމޫނާއެއް
ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިވުމުގެ ނަމޫނާއެއް

އެއްފަހަރަކު އުންމަތުގެ މާތްނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ހަނގުރާމައަކުން ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ދުވާލުގެ އަލިކަން ފަހަނަޅާ ރޭގަޑުގެ އަދިރިކަމަށް ވަދެވިއްޖެއެވެ.

އަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ

އަރުޝީގެ އައުލާ ނޫރަކީ
ރާގު : ޔާމޭރީ މަންޒިލް ބަތާ

ޔާނަބީ ތިޔައޭވި މާތް ޢަރުޝީގެ އަޢުލާ ނޫރަކީ
            ޙަޟުރަތަށް ކުއްތަންވެވޭ އަޅަމެންގެ ހުރިހާ ސިއްރަކީ
   ޔާނަބީ ތިޔައޭ

26 March, 2013

ރައްކައުވުން

ރައްކައުވުން

ރާގު : ނައޭ ޒަމީންތި
ނަބީ އަމީނޭ ވަޑައިގަތީމާ ނިޝާން އިލާހީ ވިދައިގަތީމާ
                 ފަޖުރުލި ފަތިހޭ އުހެއްދި ނޫރޭ ފަވާލަނީ އާފާޤު ސަމާގައި
                                                               ނަބީ އަމީނޭ

ޙަލީމަތުއްސައުދިއްޔާ

ޙަލީމަތުއްސައުދިއްޔާ

ރާގު : ވޯދިން ކަހާން ސެލާއޭނ


ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ ސަޢުދިއްޔަ މާތް ޙަލީމާ
                 މަންމާފުޅެއްގެ ޒާތުން އިސްނެންގެވީ ޙަލީމާ- ނިޢުމަތް އެހޯއްދެވީމީ 

16 March, 2013

ކާވެނިފުޅު

ކާވެނިފުޅު
ރާގު އޭމެރީ ޒިންދަގީ ތުޖޭޑޫންޑު ކަހާން

އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް އެއްމެހާ ތަހުނިޔާ
                އިޒްދިވާޖަށް ލަނީ މިމާތް އޮހުރުވާ
                                    އޭމިރޭ ކޮންހިތެއް

12 March, 2013

މޫސުން ބަހާރު


ރާގު ޔޭސަމާ

ދޭޒަމާން. ސަމާގެ މިނޫރުތާ. ވެދަނީ ދެން ޤަރާރުތާ
                ދުނިޔޭން އުޖާލާ އަދިކުރުވާ މޫސުންބަހާރުތާ
                                              ދޭޒަމާން